Saopštenje – Mjere redovne odbrane od poplava

14/03/2016 by admin

Na osnovu informacija dobijenih od strane Voda Srpske, Civilne zaštite opštine Brod, kao i ostalih relevantnih faktora u kratkim crtama prezentujemo stanje na terenu.

Trenutna visina vodostaja Save iznosi 761cm (po poslednjem mjerenju), i opština Brod se nalazi u stanju redovne odbrane, koja je proglašena 08. marta u 23 časa, kada je Sava prešla visinu od 730 cm. Indikatori u poslednjih 12 sata pokazuju stagnaciju i blago opadanje Save, tako da je zajednički stav da je stanje pod kontrolom. Opštinski štab za krizne situacije zvanično zasijeda kada na snagu stupi vanredna odbrana, koja se proglašava na visini vodostaja od 800cm.

Stanje u obodnom kanalu je povoljno, a pumpe na crpnim stanicama rade konstantno,održavajući nivo vode u sabirnom kanalu između 150-180 cm. Takođe, dobro stanje obodnog kanala je postignuto zahvaljujući upumpavanju dijela voda u ribnjake, te održavanju i kontrolisanju toka Ukrine na području opštine Brod.

U starom Poloju nalazi se veća količina podzemnih voda, ali one trenutno ne predstavljaju veću opasnost po nasip i naselja.

Zauzet je stav da se u što kraćem roku krene sa rješavanjem problema u naselju u ulici Živojina Mišića, te će po navedenom pitanju već danas započeti radovi na otkopavanju i saniranju dijela urušene kanalizacije.

Opštinska uprava će blagovremeno izvještavati u slučaju obiljnijih promjena opisane situacije.

Izvor: www.opstina-brod.net

 
 
 
powered by2004 - 2015