Realizovan veliki dio mjera zaštite životne sredine

08/05/2016 by Sinisa Vukman

Iz resornog ministarstva saopšteno je da je Rafinerija nafte Brod uložila velike napore da uskladi rad postrojenja sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine i standardima EU.

“Značajnije realizovane mjere se odnose na osposobljavanje i modernizaciju postrojenja koja su imala značajan uticaj na kvalitet vazduha, kvalitet vode i kvalitet zemljišta”, navodi se u saopštenju.

U skladu sa ekološkom dozvolom, dodaje se u saopštenju, postavljena je stanica za kontinuirano praćenje kvaliteta vazduha na lokaciji Rafinerije nafte Brod za 32 parametra, te uspostavljen kontinuirani monitoring emisija iz dvije kotlovnice u Rafineriji nafte.

“Rafinerija nafte je usvojila plan modernizacije postrojenja i na njemu intenzivno radi, te su sa tim u vezi planirana i velikim dijelom izvršena velika ulaganja u modernizaciju postrojenja, rekonstrukciju određenih postrojenja, kao i sanaciju kontaminiranog zemljišta i rekonstrukciju punilišta”, navodi se u saopštenju.

Golićeva je na sastanku danas u Banjaluci naglasila da u Rafineriji nafte u Brodu razmatraju i mogućnost korišćenja gasa kao pogonskog goriva, čime bi u potpunosti iz procesa proizvodnje bio isključen mazut i pregovori su u toku.

Ona je navela da je gas kao pogonsko gorivo u potpunosti prihvatljiv energent sa stanovišta zaštite životne sredine.

Delegacija Rafinerije nafte tokom sastanka upoznala je Golićevu u vezi sa preduzetim aktivnostima na rješavanju takozvane gudronske jame, što je takođe jedna od obaveza iz važeće ekološke dozvole.

“Preduzeto je niz aktivnosti kako bi se riješilo ovo pitanje. Napravljen je plan sanacije koje podrazumijeva rješenja neturalizacije gudrona u Brodu i Modriči, a tehnologija koja bi trebalo da se primijeni u sanaciji već je korišćena u nekoliko zemalja EU”, navodi se u saopštenju.

Ruski vlasnici Rafinerije do sada u investirali oko 250 miliona evra u modernizaciju postrojenja u Brodu, a u ovom trenutku u Rafineriji radi oko 1.000 radnika.

Izvor

 
 
 
powered by2004 - 2015