Nova horizontalna signalizacija u našem gradu

17/06/2016 by admin

Danas su započeli radovi na obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na podruju Broda.

Navedeni radovi se u potpunosti finansiraju iz budžetskih sredstava opštine Brod, u iznosu od 9.278,03KM. Na osnovu provedenog javnog tendera, posao izvođenja navedenih radova pripao je preduzeću DOO „MV Put“ iz Modriče, koje je ponduilo najpovoljnije uslove na tenderskoj prijavi.

Kako bi se izbjegli saobraćajni zastoji na putevima, ovi radovi se izvode u koordinaciji sa opštinskom upravom i nadležnim odjeljenjem, a sve u skladu sa planom radova na navedenom projektu.

Tekst preuzet sa opstina-brod.net

 
 
 
powered by2004 - 2015