Uvođenje njemačkog umjesto ruskog jezika u OŠ "Sveti Sava"

28/07/2016 by Sinisa Vukman

Grupa roditelja čija su djeca završila peti razred Osnovne škole  „Sveti Sava“ u Brodu traži da na jesen umjesto ruskog kao drugi strani jezik bude izučavan njemački, što je izazvalo nesuglasice sa rukovodstvom te škole.

U školi smatraju da ovaj zahtjev nije opravdan, ali ni izvodljiv jer nemaju nastavnog kadra za taj predmet, dok roditelji kažu da su spremni i na to da djecu ispišu iz ove ustanove.

Jedan od roditelja koji je i pokrenuo ovu inicijativu Mile Vukman tvrdi da neće odustati od ovog zahtjeva. Kaže da je pisao i resornom ministarstvu kako bi dobio objašnjenje zašto njihova djeca ne mogu učiti njemački.

Podsjeća i da je prije nekoliko mjeseci sa sjednice Savjeta roditelja upućen zahtjev rukovodstvu škole da bude uveden pomenuti predmet, ali da ništa o tom pitanju nije učinjeno.

„Želimo da bude utvrđeno zbog čega i na koji način direktor škole samoinicijativno preuzeo ulogu Školskog odbora i zašto do sada nije raspisan konkurs za uvođenje njemačkog jezika, kada su ga mnogi roditelji obavijestili da to žele “ kazao je Vukman.

Ističe da oko 20 roditelja planira na jesen da ispiše djecu i da ih upiše u osnovnu školu u selu Liješće, udaljenom osam kilometara od centra.

„Tamo djeca već treću godinu uče njemački. Pošto je većina nas iz sela, možemo prijaviti tamo svoje nove adrese stanovanja i tako ispuniti zakonske uslov za prepis djece“ dodao je Vukman.

Direktor OŠ „Sveti Sava“ Brane Gojković kaže da postoji realna šansa da njemački jezik bude uveden kao drugi strani jezik, ali pod uslovom da bude utvrđeno da za to postoji širi interes društvene zajednice.

„Danas će biti sjednica Skupštine opštine, gdje ćemo izložiti i ovaj problem. Neka i oni iznesu svoj stav da li treba taj jezik uvesti ove godine“ rekao je on.

Gojković dodaje i da u srednjim školama u toj opštini đaci već izučavaju ruski jezik, pa bi ukidanjem ovog predmeta u osnovnoj školi taj kadar postao tehnološki višak.

„Imamo i određeni broj mladih koji su pri kraju studija ruskog jezika, a nemamo nijednog koji završava njemački“ kazao je Gojković.

Međutim, on ističe da su roditelji pismeno trebali da se obrate prvo školi sa ovim zahtjevom, a ne da se, kako kaže  „prepisuju i dopisuju“ sa Ministarstvom i novinarima.

„Ako je uvođenje njemačkog jezika razlog za raseljavanje našeg mladog stanovništva ja nisam za to, ali ipak ću na kraju biti profesionalan i poštovati odluku većine“ dodao je Gojković.

 

Izvor: Glas Srpske

 
 
 
powered by2004 - 2015