PDP - Izvještaj sa 44. redovne sjednice SO Brod-28.07.2016.godine

29/07/2016 by admin

Ako Načelnik opštine ne zna da li još uvijek ima Savjetnika za sport i fizičku kulturu, Načelnik finansija ne zna da li je 800.000 KM napokon uplaćeno na račun opštine (sredstva koja su ukalkulisane u budžet opštine za 2015.g., po osnovu kupovine nekih obaveznica), a Predsjednik skupštine šta je pričao na prošloj sjednici, onda moramo biti sretni da u Brodu još uvijek ima entuzijasta koji misle da je ovdje moguć život.
Naravno, očigledna je i promjena načina djelovanja dijela odbornika (vjerovatno uslovljena naredbama iz vrha tih partija) pa je značajan broj tačaka usvajna sa 15-16 glasova „ZA“ i tri „PROTIV“ (dva odbornika PDP-a i samostalni odbornik Stanko Čerek).
Žustra rasprava se vodila već kod usvajanja dnevnog reda. Mi smo tražili da se povuku Odluka o dodjeli priznanja i Rješenje o imenovanju direktora Turističke organizacije, jer iste nisu dobile saglasnost Komisije za propise da mogu ići u skupštinsku proceduru. „Odokativna ocjena“ (termin koji koriste visoki funkcioneri opštine Brod u zvaničnoj komunikaciji sa drugim institucijama RS) predsjedavajućih sjednicama SO jeste da stav Komisije za propise nema nikakav uticaj na Dnevni red, i da će odbornici na samoj sjednici odlučiti da li tačke idu ili ne u raspravu. Postavlja se pitanje: da li se članovi Komisije bez-veze sastaju i naravno primaju nadoknade za taj rad. Odbornik Vid Ivanović je tražio da se povuku četiri tačke vezane za prodaju nepokretnosti. Kad nije usvojen njegov zahtjev da se pojedinačno glasa o tačkama Dnevnog reda, isti je u znak protesta napustio sjednicu.
Treća tačka, kojom je predviđeno da se sredstva za učenike srednje škole, a koji imaju pravo na troškove prevoza direktno uplaćuju vlasnicima prevoza, je jednoglasno usvojena.
Četvrta tačka, nepokretnosti u dijelu Poslovne zone broj 6, se ponovo našla na dnevnom redu. Očigledno da samo naša vlast može izmišljati ovakve razloge za donošenje odluka. Prodaja ove nepokretnost je bila gotova stvar još u aprilu 2015.godine, ali je iz nejasnih razloga ista obustavljena i sad se prodaje po početnoj cijeni koja je u startu manja za 10.000 KM, od dogovorene u aprilu 2015.g.. Ako tome dodamo da je opština mogla oprihodovati dodatnih 100.000 KM kroz komunalne usluge, plus zapošljavanje 50-ak radnika, jasan je odnos vlasti prema našim resursima.
Odluke o prodaji zemljišta Srpskoj pravoslavnoj crkvi na groblju u Liješću, kupovina zemljišta za izgradnju rezervoara u Klakaru, zamjena nepokretnosti kod nove pijace su usvojene bez značajnije rasprave.
Osma tačka, smanjenje cijene vode, za 19 feningi, je izazvala kontraverzne diskusije. U julu 2013.g. su digli cijenu vode i kanalizacije za 60%, a sada smanjuju za 10%. Podsjetili smo odbornike i vlast da su kao obrazloženje poskupljenja vode naveli složenu situaciju u „Vodovodu. A sada kada je tamo dug veći za za 600.000 KM, kad imaju negatibne revizorske izvještaje, oni smanjuju cijenu vode. Naime, dug „Vodovoda“ na dan 31.12.2012.g. je bio 1.178.000KM da bi 31.12.2015.g. je iznosio čak 1.788.000KM. Tada, na 9. sjednici SO, cijene vode su obrazlagali baš teškom situaciom u ovom preuzeću. Tražili smo da to ne bude kozmetički trik, nego da cijenu istinski smanje, tj vrate na cijenu koja je bila prije poskupljenja. Vlast nije imala odgovore o detaljima projekta revitalizacije vodovodne i kanalizacione mreže.
Odluka o dodjeli priznanja opštine Brod je imala neprikladnu raspravu za tu temu. Uglavnom u jednoj otužnoj atmosferi, zahvaljujući glasovima odbornika iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda donešena je Odluka da se priznanja dodjele osobama koje su te zasluge, a po obrazloženju Predsjednika komisije za priznanja ,uglavnom stekli u odbranbeno-otadžbinskom ratu.
Slijedio je set od 28 odluka kojima se poljoprivredno zemljište dodjeljuje brodskim poljoprivrednicima. Ove odluke su usvojene jednoglasno.
U informacija o provođenju Odluke kojom je definisano upravljanje infrastrukturom gradskog grijanja još jednom je dokazan katastrofalan rad naše vlasti. Nakon dvije godine od donošenja ove odluke nema potpisanog ugovora sa izabranim davaocem usluge, ali naravno ima tužba! Izvršna vlast, tri mjeseca prije početka grejne sezone, nema odgovor u kojim dijelovima grada će biti grijanja, naravno ne zna ni ko će obavljati tu funkciju. Kao i u većini drugih pitanja i ovdje se Načelnik u svom izlaganju uglavnom pozivao na odluke Skupštine opštine.
Rasprava po ovoj tački i svim ostalim koje su slijedile, odvijala se u stalnoj tenziji požurivanja pa je Predsjednik SO, naprsno zaključivao tačke, bez prava na diskusiju, a samovoljno je produžio sjednicu iza 16.00 časova, kršeći poslovnik.
Tako su i dvije tačke vezane za sobraćaj, usvojene bez ikakve rasprave, i ako svi dobro znamo, da i u oblasti saobraćaja imamo jedno haotično stanje.
Kod imenovanju direktora JU „Turistička organizacija opštine Brod“ ukazali smo na klasično kršenje Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Odbornik Plavšić je pročitao i dopis koji je Presjednik Skupštine uputio Komisiji za sprečavanje sukoba interesa u organima vlasti RS. Ovim dopisom je Predsjednik izrazio sumnju da su odbornici zaposleni u JP „Vodovod i kanalizacija“ i JZU „Dom zdravlja“ u sukobu interesa kada su teme na sjednicama Skupštine opštine vezane za ova društva, npr., izvještaj o radu, budžet opštine, odluka o zaduženju i sl. . Znači on je ovim dopisom izrazio sumnju da je radnik Doma zdravlja u sukobu interesa kod usvajanja budžeta Opštine Brod, a po mišljenju većine odbornika, nažalost i Predsjednika Skupštine, direktor nije u sukobu kad glasa za članove Upravnog odbora koji će upravljati Javnom ustanovom u kojoj je ista osoba i direktor.

Izvještaji o radu škola su jednoglasno usvojeni, i uglavnom su se mogle čuti pohvale na rad direktora ovih ustanova. Direktori su u svojim izlaganjima iznijeli probleme sa kojima se sreću, kao i ciljeve za naredni period. ( Izvještaji su poprilično oobimni i sadržajni, i preporučio bih svim roditeljima, zainteresovanim za rad ovih ustanova, da ih pročitaju).

Tokom rasprave o sportskim klubovima, moglo se čuti da je stanje u našem sportu dramitčna, većina fudbalskih klubova ispada iz trenutnih rangova takmičenja, pa Brod od sledeće sezone ima tek trećeligaša. Zaista žalosno! Naravno načelnik nije dao odgovor da li još uvijek plaća Savjetnik za sport i fizičku kulturu. Naveli smo stav da je ova sredstva mnogo bolje bilo preusmjeriti upravo sportistima.
U 20.30 Načelnik, kao predlagač je povukao 47. tačku (Izvještaj o radu udruženja iz oblasti kulture), 48. (Informacija o vodosnadbjevanju) i 49. (Izbor najuređenijih dvorišta, balkona i ulaza), čime je ova „maratonska predstava“ i završena .

OO PDP

 
 
 
powered by2004 - 2015