Rafinerije saniraju gudronske jame

03/08/2016 by Sinisa Vukman

Rafinerija nafte Brod dužna je da izvrši sanaciju gudronske jame u skladu sa izdatom ekološkom dozvolom, izjavila je ministar za prostor uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Srebrenka Golić.

Kada taj postupak bude okončan u Rafineriji nafte Brod identičan će biti sproveden i u Rafinerriji ulja Modriča.

„Bez obzira što nije ni na koji način uticao na stvaranje gudronske lagune niti je tu odlagao rafinerijski otpad, ruski investitor izvršiće sanaciju u skladu sa rokovima iz ekološke dozvole“, kazala je Golićeva u intervjuu Srni.

„Radi se o višedecenijskom problemu koji je nastao još u vrijeme bivše Jugoslavije.“

Do 1966. godine Rafinerija nafte Brod je u programu imala proizvodnju i reciklažu motornih ulja. Kao nusproizvod u oba procesa je nastajao gudron, odnosno teška smolasta i agresivna masa koja ima kiseli karakter. Ova vrsta otpada j e godinama odlagana u zemljanu jamu kao privremeno odlagalište.

 

Izvor: Glas Srpske

 
 
 
powered by2004 - 2015