Drastičan pad prerade nafte u Rafineriji nafte Brod!

30/11/2016 by admin

Rafinerija nafte Brod drastično je smanjila proizvodnju, što povrđuju podaci da je u poslednje tri godine uvoz sirove nafte u BiH manji za 138.000 tona, a trend pada uvoza nastavljen je i u 2016. godini.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) u BiH je u 2013. godini uvezeno 1,02 miliona tona ukupne vrednosti 1,2 milijarde KM.

U 2014. je uvezeno je 953.517 tona u vrednosti od milijardu KM, dok je lani uvezeno 888.870 tona sirove nafte u ukupnoj vrednosti od 633,5 miliona maraka.

Za deset meseci ove godine uvoz je iznosio 695.475 tona nafte, u vrednosti od 387,4 miliona KM.

Direktor Sektora granskih udruženja pri Privrednoj komori RS, Pero Ćorić da se i na osnovu podataka o uvozu kojima raspolaže Privredna komora RS procenjuje da je došlo do pada proizvodnje u Rafineriji nafte Brod.

“Očigledno je da uvoz pada poslednje dve – tri godine, a šta je razlog tome ne možemo sa sigurnošću tvrditi. Međutim, interes svih u RS je da rafinerije u Brodu i Modriči rade što bolje, tim pre što one zajedno da ‘Nestro Petrolom’ koji sada ima oko 100 pumpi u RS i FBiH, zapošljavaju veliki broj ljudi” kazao je Ćorić.

Da je u rafineriji došlo do pada prerade pokazuju i podaci iz revizorskog izvještaja te firme za prošlu godinu u kojem je navedeno da je u toku 2015. Rafinerija Brod preradila 913.000 tona sirove nafte ili 77 hiljada tona manje nego 2014. godine kada je prerađeno 990.000 tona.

“Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u poslovnoj 2015. godini, iznose 83,5 miliona KM, i u najvećem delu, u iznosu od 83,4 miliona KM, odnose se na prihod ostvaren od uslužne prerade sirove nafte za povezano pravno lice Optima Grupa” navedeno je u izveštaju.

Inače, Rafinerija nafte Brod zabeležila je u prvih devet meseci ove godine gubitak od 37,9 miliona maraka što je za čak 28,2 miliona KM manje u odnosu na isti prošlogodišnji period. Time je akumulirani gubitak Rafinerije dosegao 557,5 miliona KM.

Prihodi Rafinerije skoro su prepolovljeni u prva tri kvartala ove godine u odnosu na isti period prošle i iznosili su 78,7 miliona KM, dok su u prvih devet meseci prošle godine bili 144,2 miliona KM.

Izvor: Capital.ba

 
 
 
powered by2004 - 2015