Konstituisana Skupština opštine Brod

30/11/2016 by admin

Novi saziv Skupštine u opštini Brod je potvrdio mandate svečanom zakletvom odbornika u podeljak 28.11.2016. godine. Sa početkom u 9 časova u sali Skupštine, konstitutivna sjednica je započela nezvaničnom himnom Broda „Baladom o ravnici“ u izvođenju OŠ „Sveti Sava“. Sjednici je prisustvovao i načelnik opštine Brod Ilija Jovičić sa saradnicima.

Predsjednik starog saziva Ivo Mijić je nakon otvaranja sjednice, predočio potvrđene mandate odbornika nakon čega je izabrano radno predsjedništvo. Radnim predsjedništvom je predsjedavao najstariji član Skupštine Senad Žepčan zajedno sa dva najmlađa odbornika iz stranaka sa najviše odborničkih mjesta: Natašom Čelar i Zoranom Vidićem.

Nakon što su, odbornici i načelnik opštine Brod Ilija Jovičić, zajedno dali a pojedinačno potpisali svečanu izjavu, predložen je dnevni red sa 28. tačaka. Ovo su bile protokolarne tačke dnevnog reda za razrješenje funkcionera i radnih tijela Skupštine i nakon toga izbor i imenovanje novih, za period od 4 godine.

Načelnik Ilija Jovičić je, u svom prvom obraćanju u Skupštini, novim odbornicima zaželio uspješan rad i dobru saranju sa opštinskom upravom. Na početku zasjedanja povučene su dvije tačke i dvije podtačke vezane za izbor/imenovanja zamjenika načelnika, vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije i vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za poljoprivredu i razvoj sela. S obzirom na nova dva zakona: Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave koji su objavljeni 18.11. na dnevni red je dodana tačka kojom se ovlašćuje sekretar Skupštine Opštine (SO) da usvojena akta uskladi u preambuli sa novim Zakonom.  Takođe, zbog novog zakona, sa dnevnog reda je povučeno i imenovanje Komisije za izbor Sekretara.

Jednoglasno su uvojene odluke o prestanku mandata odbornika starog saziva kao i razrješenje članova Komisije za izbor i imenovanja. Za nove članove Komisije za izbor i imenovanja izabrani su: Nikola Dubov predsjednik, Zoran Predojević zamjenik i članovi Zlatko Radovanović, Nataša Čelar i Nikola Gavrić. Novoizabrana Komisija za provođenje  izbora  predsjednika i potpredsjednika Skupštine i zamjenika načelnika Opštine u sastavu Nikola Dubov, Maja Radovanović i Boban Đurđević provela je postupak izbora. Za predsjednika SO izabran je, za još jedan mandatni period, Ivo Mijić, a potpredsjednik SO u novom sazivu je Miloš Stanišić. Nakon razrješenja dužnosti sekretara, Vesna Bojić je izabrana za vršioca dužnosti sekretara SO Brod do izbora novog sekretara.

Nakon ovih tačaka i razrješenja načelnika odjeljenja imenovani su vršioci dužnosti načelnika odjeljenja:

Nedeljko Ruškić, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu,

Slobodan Pejčić, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti,

Pajo Trkulja, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju,

Dejan Čečavac, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije;

Članovi komisija, odbora i savjeta su razrješeni dužnosti i pristupilo se izboru novih članova. Na ovoj sjednici, imenovani su odbornici za slijedeća radna tijela Skupštine:

  • Komisija za propise,
  • Komisija za zaštitu ljudskih prava i predstavke,
  • Komisija za vjerska pitanja,
  • Komisija za pitanja mladih, sport i kulturu,
  • Nadzorni odbor,
  • Odbor za budžet i finansije.

Takođe, usvojen je prijedlog rješenja za delegiranje odbornika koji će prisustvovati prilikom zaključenja braka.

Kao poslednje dvije tačke sjednice, od strane odbornika prihvaćena je i usvojena lista stručnjaka za članove Komisije za provođenje postupka prijema službenika opštinske uprave Brod i ovlaštenje sekretaru SO da usvojena akta uskladi u preambuli sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Za kraj sjednice ostavljena je prezentacija inovatora srednje škole „NikolaTesla“ koji su prisutnima prikazali „Kolektor elektromagnetnih talasa“. Ovaj kolektor prikuplja elektromagnetne talase iz okoline i putem transformatora ih pretvara u jednosmjernu struju koja se dalje može koristiti za napajanje npr. baterija. Prezentacija i mladi inovatori su aplauzom pohvaljeni za kreativnost i izuzetan potencijal ove ideje.

Konstitutivna sjednica je završena u 14.30 časova.

Izvor: opstina-brod.net

 
 
 
powered by2004 - 2015