Obavještenje za čišćenje snijega i leda

17/01/2017 by admin

Komunalna policija Opšine Brod obavještava sva pravna i odgovorna lica, da su u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i zelenilu, dužni da uklone snijeg i led sa javne površine uz objekat, a u širini najmanje dva metra.

Pri sakupljanju  snijega i leda mora se voditi računa da kolovoz i trotoar ostanu prohodni, kao i da prilaz vodovodnim i kanalizacionim šahtovima bude obezbjeđen, da se mogu nesmetano koristiti.

Prilikom uklanjanja snijega i leda ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje, niti objekti i nasadi na tim površinama. Lice koje ošteti površine, objekte i nasade na površinama, dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.

Takođe Vas obavještavamo, da je navedenom Odlukom o komunalnom redu i zelenilu, propisana kaznena odredba za sva pravna i odgovorna lica koje ne izvrše propisano.

Tekst: opstina-brod.net

 
 
 
powered by2004 - 2015