Dan žalosti

20/05/2017 by Sinisa Vukman

Povodom pogibije dvije Brođanke u teškoj saobraćajnoj nesreći, Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić je donio Odluku o proglašenju Dana žalosti. Ožalošćenim porodicama upućujemo najiskrenije saučešće.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) te članova 48. i 78. Statuta opštine Brod („Službeni glasnik opštine Brod“, broj 5/14), Načelnik opštine Brod donio je:

O D L U K U

o proglašenju dana žalosti povodom pogibije

Ane Miletić i Dajane Jokanović

Član 1.

Proglašava se Dan žalosti u opštini Brod povodom pogibije dvije sugrađanke, u tragičnoj saobraćajnoj nesreći.

Član 2.

Dan žalosti obilježit će se na dan 20.05.2017. godine (subota), spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštinske uprave Brod i zgradama javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač Opština.

Član 3.

Na Dan žalosti neće se na javnim mjestima održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitovati muzika u ugostiteljskim objektima.

Elektronski i drugi mediji, dužni su da svoje programe i sadržaje prilagode Danu žalosti na teritoriji opštine Brod.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Brod“.

 

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Ilija Jovičić

 
 
 
powered by2004 - 2015