Razgovor sa direktorima o značajnim projektima

10/07/2017 by Sinisa Vukman

Jutros u 9 časova održan je redovan sastanak direktora javnih ustanova i preduzeća sa načelnikom opštine Ilijom Jovičićem. Na dnevnom redu sastanka je bio pregled realizacije projekata u opštini kao i problematika sa kojom se susreću javne ustanove i preduzeća u svakodnevnom radu.

Načelnik Jovičić i njegovi saradnici su predstavili kratak pregled trenutnih zadataka Opštinske uprave koji su od velikog značaja za sve građane opštine. Veliki posao koji je u toku je izrada prostorno – planske dokumentacije opštine koja je osnova za većinu investitionih projekata. Ovo je veliki posao koji dugo traje i zahtijeva velika sredstva, ali je prioritet za ovu opštinu.

 

Izdvajamo:

  • aktivnosti na uspostavljanju održivog kvalitetnog snabdijevanja vodom iz izvorišta Dubokovac
  • početak radova na asfaltiranju servisne saobraćajnice oko Gradske pijace
  • projektna dokumentacija za asfaltiranje puta Donja Vrela – Lipa
  • zaobilaznice u Brodu
  • JP „Komunalac“ izvodi radove na nasipanju makadamskih puteva
  • asfaltiranja dijela puta od 150 metara u Ul. pilota Pijanića
  • Predstavljeni su i rezultati projekta sanacije odvodnih kanala

 

Kompletan izvjestaj možete pročitati na službenim stranicama opštine.

 

 

 
powered by2004 - 2015