Rad na dan praznika

18/11/2017 by Sinisa Vukman

Načelnik opštine Brod je donio Zaključak 16.11.2017. godine kojim se dozvoljava svim pravnim licima i samostalnim preduzetnicima, na području opštine Brod, u cilju urednog snabdijevanja građana neophodnim prehrambenim i drugim artiklima i uslugama,

rad na dan praznika – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, 21. 11. 2017. godine, u vremenu od 7 do 12 časova.

Apoteke, prodavnice pogrebne opreme i veterinarske ambulante mogu raditi puno radno vrijeme tokom republičkih praznika.

Na svim javnim objektima, poslovnim, stambeno-poslovnim objektima i prostorijama, obavezno je isticanje zastave, u skladu sa članom 167. Odluke o komunalnom redu  („Službeni glasnik opštine Brod“, broj 3/13, 10/15 i 9/17).

Poslodavac je dužan da radnicima, koji će raditi na dane praznika, omogući ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

Nadzor nad primjenom ovog zaključka vršiće nadležna tržišna inspekcija i komunalna policija.

Izvor: Opstina Brod

 
powered by2004 - 2015